Ngôn Tình

List tỷ đệ luyến

Chàng Tô đại chiến bạch cốt tinh – Tội Gia Tội

Khẩu vị nặng – Tửu Tiểu Thất

Khi trâu già gặm cỏ non –Thuấn Gian Khuynh Thành

Mạc Nhất, chân trời góc biển – Ngư Du

Ngoài dự đoán của mọi người – Tát không không

Nguyệt Lại Vân Sơ – Na chích hồ ly

Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng – Trang trang

Quân sinh ta đã lão – Ái ba thụ đích ngư

Sư phụ ức chế – Cửu lộ phi hương

Tam sinh vong xuyên bất tử – Cửu lộ phi hương

Tình cũ như mộng –Hồng Cửu

Trở lại năm 1981 – Tú cẩm

Vẫn mơ về em – Hồng Cửu

Vì quân tư – Thiên lý hành ca

List ngược hay

Bạn Chanh – giá oản chúc

Chờ em đánh răng xong đã nhé – Hồng Cửu

Dám kháng chỉ, chém! – Lam Ngả Thảo

Đồ Bích – Thập tứ khuyết

Do kí kinh hồng chiếu ảnh – Phong ngưng tuyết vũ

Đồ lộ – Kim Bính

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu – Lục Xu

Ly hôn 365 lần – Lưỡng khỏa tâm bách thảo đường

Mạc phụ hàn hạ – Đinh mặc

Nhị gia nhà ta – Twentine

Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt

Thệ bất vi phi – Vân ngoại thiên đô

Thượng Cung – Vân ngoại thiên đô

List sad ending

Khuynh thế – Cửu lộ phi hương

Lâu chủ vô tình – Nhất Độ Quân Hoa

Tang ca – Cửu lộ phi hương

Thất tịch không mưa – Lâu Vũ Tình

List thanh mai trúc mã

All in love – Cố Tây Tước

Ba lần gặp gỡ hang mi viễn sơn – Tô Mục

Huyền của ôn noãn – An Ninh

Mạnh kiếp có thiên nhiên – Lục Xu

Nắm tay người kéo người đi – Thiên hạ vô bệnh

Quả nhân có bệnh – Tùy vũ nhi an

Thay đổi vận mệnh – Cá thích leo cây

List hài hay

Bà xã theo anh về nhà đi – Tửu tiểu thất

Bệ hạ xin tự trọng – Tửu tiểu thất

Cuộc sống chó trêu mèo chọc của Nhị Nữu – Tử Ngưng Yên

Không cẩn thận họa lớn rồi – Tùy Vũ Nhi An

Mọi người đều nói ta biến thái – Trùng tiểu biển

Ông xã là phúc hắc đại nhân – Khuyển thần khuyển khuyển

Vi thần có tội – Tùy Vũ Nhi An

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s